Wat te doen bij een slachtoffer in shock.

Wat te doen bij een slachtoffer in shock.

Wat te doen bij een slachtoffer in shock.

Sam Maerien

17 May, 2021

Stel u voor, een collega heeft een levensbedreigende verwonding. Als Bedrijfshulpverlener heb je natuurlijk direct 1-1-2 gebeld. In afwachting van de ziekenwagen en mug kun je de volgende hulp verlenen.

Een slachtoffer in shock zoekt vaak zelf een comfortabele houding. Een liggende houding is het beste.
Als hulpverlener kun je een shock niet oplossen. Dat wil niet zeggen dat je geen gepaste hulp kunt verlenen.


Blijf bij het slachtoffer en stel het gerust. Stelp een uitwendige bloeding om meer bloedverlies te voorkomen. Stel gesloten vragen, waarop het slachtoffer ja of nee kan antwoorden. Alles wat een slachtoffer doet, dus ook praten of bewegen, kost energie.


Ook rillen door kou kost energie. Houdt een slachtoffer daarom warm met een deken. Pak het hoofd goed in. Via het hoofd gaat er namelijk veel warmte verloren. Slachtoffers die onderkoeld zijn hebben een grotere kans op overlijden tijdens grote bloedingen.  


Een slachtoffer met een shock heeft grotere kans op braken, doordat de maag niet meer werkt. Geef het slachtoffer daarom niets te eten of te drinken. Moet het slachtoffer toch braken draai het slachtoffer dan op zijn zij.


Blijf steeds de vitale functies controleren. En zorg dat het slachtoffer vrij kan blijven ademhalen. Leg een slachtoffer bij bewusteloosheid in de stabiele zijligging.
 

Meer afbeeldingen

Wat te doen bij een slachtoffer in shock. : afbeelding 1