Veilig werken op hoogte module 1,2,3

Het KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte legt een aantal belangrijke verplichtingen op bij het gebruik van ladders en steigers. Op basis van een risicoanalyse ben je verplicht om steeds gepaste arbeids- en beschermingsmiddelen te gebruiken om de werken uit te voeren.De gebruikers dienen via een opleiding de vereiste kennis te verwerven voor het uitvoeren van werken op hoogte. De werkgever dient tevens bevoegde personen aan te stellen en op te leiden. Concreet betekent dit dat iedereen die op een steiger werkt verplicht is om een opleiding te volgen!gepaste maatregelen kunnen nemen om veilig en gezond op steigers te kunnen werken rol kennen van de gebruikers, de bevoegde personen en de werkgever inzake veilig en gezond werken inzicht verwerven in de welzijnsreglementering in verband met werken op hoogte de concrete toepassing van de voorschriften aangaande veiligheid en gezondheid

Veilig werken op hoogte module 1,2,3

Duur

12

Certificaat

Ja

Subsidie

Ja

Inhoud cursus

  • gepaste maatregelen kunnen nemen om veilig en gezond op steigers te kunnen werken
  • rol kennen van de gebruikers, de bevoegde personen en de werkgever inzake veilig en gezond werken
  • inzicht verwerven in de welzijnsreglementering in verband met werken op hoogte
  • de concrete toepassing van de voorschriften aangaande veiligheid en gezondheid

Hoe lang duurt de opleiding?

Module 1 – Gebruik van steigers op de werf (4u) Module 2 – Steigerbouw op de werf (8u) Module 3 – Bevoegd persoon steigers op de werf "steigerkeurder" (8u)

Certificaat

Na het slagen voor een theoretisch en praktisch examen ontvangen de cursisten een getuigschrift van deelname.

Kostprijs

Volgens offerte

Aanvragen