partners

KMO-Portefeuille
KMO-Portefeuille

KMO-Portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid voor opleidingen georganiseerd door erkende dienstverleners. Ondernemingen kunnen tot 40% subsidies ontvangen.

Meer informatie...

Vlaams Opleidingsverlof
Vlaams Opleidingsverlof

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie van de loonkost een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.
Registratienummer: KDB000001545

Meer informatie...

FOD WASO
FOD WASO
Woodwize
Woodwize
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Voor de verkoop van medische artikelen zijn wij door FAGG erkend als geaccrediteerde partner.
Ons FAGG nummer: BE/CA01/1-70218

Meer informatie...

Winteropleidingen
Winteropleidingen

De bouwsector heeft een aantal opleidingsstelsels waarmee opleidingen goedkoper georganiseerd kunnen worden. De winteropleidingen zijn hiervan één mogelijkheid. Bekeken naar kostprijs is dit opleidingsstelsel het goedkoopste opleidingsstelsel. De bedoeling van de winteropleidingen is om de arbeiders in tijden van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer de arbeiders de mogelijkheid te bieden om zich bij te scholen.

Bouwunie heeft met verschillende opleidingscentra samenwerkingsakkoorden afgesloten waar (winter)opleidingen gevolgd kunnen worden.

Meer informatie...