Eerste InterventiePloeg (EIP)

Wat is 'de Eerste InterventiePloeg (EIP)'?De Eerste InterventiePloeg is een groep personeelsleden in het bedrijf dat instaat voor de veiligheid van de mensen aanwezig in het bedrijf,

Dit gebeurt enerzijds door preventief toezicht te houden, anderzijds door in het geval van incidenten klaar te staan met een basishulpverlening.Om deze taken te kunnen vervullen krijgt elk EIP-lid een gepaste opleiding en wordt voorzien in regelmatige training en oefening (eendaagse basisopleiding brandbestrijding eventueel aangevuld met een EHBO-opleiding.

Eerste InterventiePloeg (EIP)

In-Company

Volgens offerte

Duur

8

Certificaat

Ja

Subsidie

Ja

Inhoud cursus

 • THEORIE:
 • verwittigen van de hulpdiensten
 • brandoorzaken
 • preventie
 • branduitbreiding
 • vuurdriehoek
 • brandklassen (soorten branden)
 • soorten blusmiddelen
 • gevaren bij interventie
 • interventieprotocol
 • evacuatieprotocol
 • PRAKTIJK:
 • frietketelbrand(blusdeken)
 • vloeistofbrand (CO2)
 • vaste stof brand(schuim/poeder)
 • brand in een lokaal
 • evacuatie van een slachtoffer
 • gecombineerde oefening

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding duurt 8 uur.

Certificaat

Bewijs van deelname.

Subsidie

KMO-portefeuille
Diverse sectorfondsen

Kostprijs

Volgens offerte

Aanvragen