Brand Opleidingen

Kleine blusmiddelen

Om eerste hulp in een onderneming te verzekeren, voorziet de wetgeving dat elk bedrijf moet kunnen beschikken over een minimaal aantal gebrevetteerde hulpverleners. Het aantal is afhankelijk van de aard van de onderneming en wordt bepaald na een risicoanalyse. Los van de wettelijke bepalingen is het van cruciaal belang dat uw werknemers weten hoe ze moeten handelen in een noodsituatie. Daarom organiseert NMS de opleiding bedrijfseerstehulp.

Open: € 95,- per persoon
4
Eerste InterventiePloeg (EIP)

Wat is 'de Eerste InterventiePloeg (EIP)'?De Eerste InterventiePloeg is een groep personeelsleden in het bedrijf dat instaat voor de veiligheid van de mensen aanwezig in het bedrijf,

Volgens offerte
8