Basisopleiding Niet Dringend Liggend Ziekenvervoer

BasisOpleiding Niet Dringend Liggend Ziekenvervoer

De ambulancier niet dringend patiëntenvervoer vervoert patiënten van wie de toestand stabiel is bij aanvang van het transport en houdt toezicht op hun toestand tijdens dit vervoer.

De ambulancier niet dringend patiëntenvervoer kan bepaalde prestaties binnen de gezondheidszorg stellen, zoals het verderzetten van een behandeling met zuurstof, het heffen, tillen en correct positioneren van de patiënt, het verplaatsen van de patiënt met of zonder hulpmiddelen, de immobilisatie van de patiënt ten behoeve van de veiligheid tijdens het vervoer…De ambulancier gaat na of de toestand van de patiënt stabiel blijft. Als de toestand van de patiënt achteruitgaat of de patiënt heeft dringende verzorging nodig, verwittigt de ambulancier de 112-centrale en dient hij of zij in afwachting de eerste hulp toe.

Basisopleiding Niet Dringend Liggend Ziekenvervoer

Duur

160

Certificaat

Ja

Subsidie

Ja

Inhoud cursus

  • Het beroep van ziekenvervoerder
  • Het menselijk lichaam
  • Benadering van een situatie
  • Reanimatie
  • Trauma - Benadering
  • Inwendige ziekte
  • Wondverzorging
  • Hef- en tiltechnieken
  • Gebruik van hulpmiddelen
  • Specifieke handelingen voor de ziekenvervoerder

Hoe lang duurt de opleiding?

De basisopleiding duurt 120 uur aan opleiding verspreid over Theorieles, Praktijkles, Afstandsleren, Werkbezoek, ... Na het examen wordt er verwacht dat er 40u stage zullen plaatsvinden.

Certificaat

Na het slagen van de basisopleiding krijgt u een diploma.

Subsidie

Als enigste in Vlaanderen bieden wij Vlaams opleidingsverlof aan.
KMO-Portefeuille of Opleidingscheque

Kostprijs

Volgens offerte

Aanvragen